Ansökan

Stiftelsen förvaltas av SEB. Hit skickas ansökan om anslag som ska innehålla namn, ålder, inkomst/förmögenhet, ändamål och släktskap med Anna Eleonora von Sydows far- och morföräldrar. Ansökningshandlingar bör vara SEB tillhanda senast den 31 oktober på nedanstående adress:

Stiftelsen Hugo och Anna Lisa von Sydows Minne
c/o SEB
Private Banking, Stiftelser KG 5
106 40 Stockholm

Telefon: 08-763 72 20