Ändamål

Stiftelsen Hugo och Anna Lisa von Sydows Minne är en familjestiftelse som bildades enligt föreskrifter i fröken Anna Eleonora von Sydows testamente 17 juli 1959. Stiftelsens ändamål är att förse dennes far- och morföräldrars behövande avkomlingar med tillfälliga understöd eller studieunderstöd samt livräntor. För närmare information om vilka släktingar som kan komma ifråga för understöd, se historik.