Släkthistoria

För att vara behörig att söka ur Stiftelsen ”Hugo och Anna Lisa von Sydows Minne” krävs släktskap i rakt nedstigande led med någon av Anna Eleonora von Sydows far- eller morföräldrar.

  • Anna Eleonora von Sydows farfar var konteramiral Johan Gustaf von Sydow (f 14/ 11- 1784 i Högsholm, Högsby). Johan Gustaf von Sydow var gift två gånger. Hans första hustru var Anna Chatarina von Sydow, född Wiggman (f 19/1 1805 i Kalmar), och hans andra var hennes syster, Eleonora Juliana von Sydow, född Wiggman ( f 14/5 1801 i Kalmar).

  • Anna Eleonora von Sydows morföräldrar var kronolänsmannen Carl Gustaf Björck (f 14/6 1799 i Torpa Socken, Västmanland) och hans hustru Anna Maria Helena Björck, född Bäckström (f 5/11 1804 i Stockholm).

Således är det två släktgrenar som kan söka medel ur stiftelsen. Släkten von Sydow finns utredd och dokumenterad i boken ”Christian Fredrik von Sydows ättlingar”, en sammanställning av Johan von Sydow. Därför redovisas släkten von Sydow inte här. Släkten Björck finns ännu inte dokumenterad.